Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte

Årets tekniker och Årets tekniklöfte är utmärkelser som tilldelas tekniker som gör en skillnad i samhället samtidigt som den belyser den framtida brist av yrkeskategorin i Sverige.

50 000

kronor i vinstsumma

2 st

vinnare per år

13

tidigare pristagare

Varför vi delar ut priserna

Priserna “Årets Tekniker” och “Årets Tekniklöfte” delas årligen ut på Handelskammarens höstmöte. Detta för att belöna personer som med sina höga ambitioner och dedikerade arbeten bidrar till samhällets tekniska utveckling och för att uppmuntra fler unga att söka sig till samma riktning.

Sedan 2013 har vi uppmärksammat innovationer som:

  • Vattenbesparingssystem för duschar och tvättstugor
  • Robothänder för funktionsnedsatta
  • Vattenrenande dunkar som fungerar med hjälp av solen

Många yngre finner sin egen väg efter att ha inspirerats och vägleds av förebilder genom att ta efter eller vidareutveckla deras innovationer. Med priserna “Årets Tekniker” och “Årets Tekniklöfte” vill vi få ut inspiration och lyfta fram teknikens betydelse för människor och samhälle.

Kerstin Lindell

Initiativtagare till Årets Tekniker

Det finns studier som visar att det år 2030 beräknas råda brist på över 50 000 ingenjörer. Genom ”Årets Tekniker” kan vi lyfta tekniker som yrkeskategori, och förhoppningsvis också skapa intresse för teknik, och därmed bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns priser till ledare, ekonomer och innovatörer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar tekniker

Årets Tekniker & Årets Tekniklöfte

Det är med stolthet som vi delar ut teknikpriset Årets Tekniker – till en person som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling och inspirerar andra tekniker. Det kan exempelvis handla om att skapa en bättre miljö, fler jobb, ökad livskvalitet eller i övrigt en banbrytande uppfinning

Sedan ett antal år delar vi även ut teknikpriset Årets Tekniklöfte – till en talang i uppstartsfasen av sin teknikorienterade karriär. Personen kanske håller på att utveckla en ny prototyp, i forskningsstadiet eller på andra sätt bryter ny mark.

Priserna delas årligen ut vid Sydsvenska Industri- och Handelskammarens höstmöte vilket infaller under slutet av november. Vinnarna ur båda kategorierna belönas med 50 000 kr vardera.

Vinnarna utses med hjälp av nomineringar – från till exempel kollegor, elever och chefer och sedan granskas kandidaterna av en jury som utser vinnaren.

Sofie Woge

VD och grundare av Tendo AB, vinnare av Årets Tekniklöfte 2016

Priset blev en bekräftelse på att jag gjorde något viktigt och att fler fick upp ögonen för mitt arbete. Sedan jag vann har vi tagit in två investeringar, spenderat 18 månader på Odense Robotics Startup Hub (ett av världens främsta robotkluster), flyttat in på Ideon Innovation, skickat in patentansökningar, utökat teamet och blivit utnämnda till ett av Europas främsta robot-startups och vi ingår därmed i ett Horizon2020 acceleratorprogram som heter RobotUnion. Vi har skapat fyra iterationer av prototypen och arbetar nu för fullt med att förbereda produkten för marknadsintroduktion. Med prispengarna kunde jag äntligen starta Tendo AB, innan arbetade jag som “privatperson”! Det blev helt enkelt företagets startkapital

Nominera en tekniker

Fyll i något av formulären nedan för att nominera en tekniker/tekniklöfte.

Sista nomineringsdag är den 25:e oktober.

Vinnarna offentliggörs under Handelskammarens årliga Höstmöte.

Årets tekniker

Årets tekniklöfte

Tack till våra sponsorer!