Brexit – en fusklapp för företag

Sammanställning baseras på information från Eurochambres brexit-grupp som var i London 10-11 december för möten med brittiska parlamentet, Näringsdepartementet och Brexit-departementet. Informationen uppdateras allt eftersom nya rön presenteras. Det regeringarna i EU och UK har eftersträvat är ett avtal om utträdet. Detta är antaget av alla EU-länder redan och innebär i princip att allt fortsätter som vanligt till 2020 och att till dess förhandlar om framtiden. Men brittiska parlamentet saknar just nu majoritet för att anta avtalet. Detta memo handlar om vad som sker vid en hård brexit – att UK lämnar utan avtal i slutet av mars 2019.   Ingen lösning i sikte – hård brexit är fullt möjlig Det politiska läget speglas i media dag för dag, men det är viktigt att förstå att utträdet den sista mars är stadgat genom lag i Storbritannien. Om ingen aktiv ny lag ersätter den, så kommer UK att lämna oavsett om det finns avtal eller inte. Men UK kan på egen hand återkalla sin begäran om utträde. Då förblir de medlem som nu tills något nytt sker. Det finns ett antal scenarier och dessa debatteras flitigt i media. Men inga lösningar har just nu majoritet i brittiska parlamentet. En ny folkomröstning […]

Läs mer


Vi företag vill ha kvar Destination Småland

Smålandsposten: Vi ser med stor oro på den utveckling som ett beslut om att flytta Destination Småland till ordinarie förvaltning inom regionen, kommer att leda till. Vi vill att Destination Småland ska finnas kvar som bolag så att besöksnäringen på det regionala planet ska kunna drivas professionellt, snabbfotat och med fokus på näringen.

Läs mer


Pressinbjudan: Stort intresse för Brexit föreläsning i Malmö

Imorgon torsdag anordnar Handelskammaren en föreläsning om Brexit med Erik Lagerlöf i Malmö. Intresset för seminariet har varit stort med över 100 deltagare anmälda. Med de pågående förhandlingarna och det läget som råder bjuder vi härmed in media att lyssna och ställa frågor. Erik kommer finnas tillgänglig för intervjuer delar av dagen och likaså vår vd Stephan Müchler och vår vice vd Per Tryding...

Läs mer


Sydsverige Live 2018

Sydsverige Live 2018 ger en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Sydsvenska Handelskammaren och Industrifakta AB.

Läs mer


Remissvar avseende ”Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län”

Handelskammaren har tagit del av ”Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län” och delar strategins beskrivning av behoven. I stora drag anser vi att strategin tar fasta på de utmaningar samhället står inför och bilden av att bredbandsstrukturen är en förutsättning för ett hållbart samhällsbygge. Vi har följande kommentarer:

Läs mer