Almedalen – återblick

I år var politikerveckan tillbaka och vi var på plats för att delta i debatten. Tillsammans med Västsvenska-, Östsvenska- och Jönköpings Handelskammare skapa vi en arena där vi diskuterade näringslivets viktigaste frågor.

Var du inte på plats i Almedalen? Ingen fara, här kommer inspelningar av programpunkterna.

Ska Sverige hänga med på tåget eller lämnas på perrongen?

Allt fler företag och organisationer uppmanar sina medarbetare att välja tåg vid resor mellan huvudstaden och Götaland. För att möta den ökade efterfrågan på järnvägstransporter för personer och gods krävs nya stambanor. Är våra politiker med på tåget, eller väljer de att lämna Sverige på perrongen?

På scen: Monica Lingegård, vd SJ; Bo Lennart Nelldal, KTH Järnvägsgruppen och Ted Söderholm, vd Green Cargo


Välkommen till Almedalen – Hur når näringslivet sina mål med sitt deltagande?

Hur får man som representant för sitt företag eller näringslivet i stort ut det mesta av sitt besök under Almedalsveckan? Var ska man gå, vilka mingel och vilka seminarier får man inte missa?

På scen: Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren; Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren; Simon Helmér, vd, Östsvenska Handelskammaren och Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, Region Gotland.


Fossilfria värdekedjor – affärsmöjligheter och utmaningar

Sverige och världen ställer om från fossila bränslen till fossilfria alternativ. Omställningen skapar såväl möjligheter som problem. Erfarenheter från näringslivssatsningar i landet visar att det blir allt viktigare att fokusera på hela värdekedjan för att hantera problem och skapa affärsmöjligheter.


Den mellanstora stadens attraktivitet

Unga vill helst bo i mellanstora städer. Men hur attraktiva är kommunerna som ligger utanför storstädernas kransområden? En jämförelse av 29 kommuner i Västsverige, Skåne och Mälardalen. 


Ett skepp kommer lastat: Vilken roll spelar hamnarna och sjöfarten i den regionala utvecklingen?

Sveriges tillväxtstråk ligger nära vatten och hamnarna har en särställning i svensk infrastruktur och transportsystem. Men vilken roll spelar de för den regionala utvecklingen? Och hur kan industri och hamnar samarbeta för att öka hållbar tillväxt?

På scen: Douglas Heilborn, vd Oxelösunds hamn; Ola Hjärtström, vice vd Norrköpings hamn; Anders Boman, Chief Operating Officer Rederi Gotland; Lars Lundin, vd Holmen Paper och Jesper Kansbod, Head of Governmental Relations SSAB.


Yrkesutbildning för vuxna – utmaningar och möjligheter

En bristfällig kompetensförsörjning är många företags största hinder för ökad tillväxt. Komvux har fått allt större uppmärksamhet som en viktig motor i den svenska kompetensförsörjningen. Men idag står vuxenutbildningen med tomma utbildningsplatser och utbildningar läggs ner pga. dålig ekonomi.

På scen: Anna Ekström, Utbildningsminister, Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet, Sezgin Kadir, VD, Kraftringen, Rasmus Flick, Projektutvecklare, Västsvenska Handelskammaren och Anders Johansson, utbildningsstrateg arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad (Arbvux).

0