Och Tulldagenvinnarna är….

I Handelskammarens monter på Tulldagen fanns en tävling där vinsten var ett medlemskap i vårt nätverk Trade Network under 2023. Detta är vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel och som idag har 250 deltagare från olika företag och branscher i hela Sydsverige.

I vår tävling gällde det att gissa rätt antal kolor i en burk, vilket visade sig vara mycket klurigt. Enbart en deltagare lyckades gissa exakt rätt och en var mycket nära. Vi har nu därför utsett våra två vinnare, nämligen Katarina Olofsson från IKEA Purchasing Services (Sweden) AB och Sara Persson från Lyckeby Culinar. Vi på Handelskammaren säger Grattis.

Både Katarina och Sara är sedan tidigare anslutna till Trade Network och ser nu fram emot ytterligare ett år i nätverket.

Katarina arbetar som Customs Operations Support Centre Manager och just nu är frågor som införandet av tullkodexen i de olika EU-länderna, förändrade godsflöden pga kriget i Ukraina och centralisering av tullhantering högaktuella för henne. Katarina berättar även att de gick med i Trade Network för att få tillgång till information om kommande förändringar och skapa nya kontakter att utbyta erfarenheter med.

Sara arbetar som operativ inköpare på Lyckeby Culinar vilket innebär att hon arbetar med inköp av kryddor och örter från olika delar av världen. Hon ser fram emot att fortsätta delta i de arrangemang som genomförs i Trade Network. Just nu är frågor som höjda råvarupriser och optimering av varuförsörjningsflöde högaktuella för hennes företag.

Som deltagare i Trade Network får man årligen möjlighet att delta i ett antal event kostnadsfritt. Numera är de flesta event i digitalt format i form av webbinarier men det blir även några träffar där vi träffas fysiskt för att kunna knyta kontakter inom nätverket och utbyta erfarenheter.

Nedan är kommande Trade Network event som alla är kostnadsfria för de personer som är anslutna till nätverket. Vi fyller löpande på med nya event. Är du nyfiken och vill veta mer om nätverket? Kontakta Mariette Gunnarsson eller Per Anders Lorentzon för mer information. Vi tar löpande emot nya deltagare.


Så förändrar EU:s Mobilitetspaket transportsektorn
Hur påverkar EU:s mobilitetspaketet utvecklingen för transporter på sikt i Sverige och i övriga EU? Vilken påverkan får det på tillgången till transporter i Sverige? Kan det på sikt påverka företags logistikkedjor? Webbinarium den 27:e januari För mer information och anmälan

Världshandeln 2023 – viktiga trender och faktorer för svenska företag
Vilka trender och faktorer spås bli viktiga för utvecklingen av världshandeln under 2023 och hur kan svenska företag med internationella affärer påverkas?
Växjö den 7 februari: För mer information och anmälan
Malmö den 9 februari: För mer information och anmälan

Sanktioner, Exportkontroll och handelspolitiska trender
För företag med internationella affärer och globala leverantörskedjor har de senaste åren inneburit en allt svårare omvärld att navigera rätt i. Redan före Rysslands invasion av Ukraina ökade antalet sanktioner och exportkontrollåtgärder kontinuerligt. Samtidigt påverkar geopolitiska frågor alltmer handelspolitiken. Få en uppdatering kring aktuella åtgärder och trender på området.
Webbinarium den 16:e februari För mer information och anmälan

Ursprungsregler: Vad är PEM-reglerna? Kumulation? Leverantörsdeklarationer?
Begreppen som man stöter på när man ska bedöma ursprunget på sina varor eller när man ska upprätta en leverantörsdeklaration kan ibland vara extra krångliga. Hur fungerar egentligen kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM? Vad är en leverantörsdeklaration och vad ska man tänka på när man upprättar en sådan? Webbinarium den 7 mars 2023 För mer information och anmälan

Så påverkas transporter av EU:s hållbarhetsagenda
EU:s hållbarhetsagenda The Green Deal påverkar i hög grad transportsektorn och dess omställning till fossilfria alternativ. Vi får en genomgång kring kring EU:s utsläppshandeln där transportsektorn nu ska in. Vi får även information kring hur omställningen går i transportbranschen och hur efterfrågan ser ut bland transportköpare.
Malmö den 20:e april För mer information och anmälan
Växjö den 21:e april För mer information och anmälan

0