Almedalen – återblick

I år var politikerveckan tillbaka och vi var på plats för att delta i debatten. Tillsammans med Västsvenska-, Östsvenska- och Jönköpings Handelskammare skapa vi en arena där vi diskuterade näringslive...
Läs mer

Falkenberg behöver egen kraft

Debattartikeln publicerades i Hallandsposten den 2022-06-22. Från en undanskymd tillvaro är nu energi-frågorna i centrum för den politiska diskussionen både globalt, nationellt och lokalt. Internation...
Läs mer

”Utanförskapet är en tickande bomb”

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2022-06-21. Alla talar om utanförskapet, men ingen kommer att kunna göra någonting åt det så länge det råder en sådan förvirring kring vad som menas med...
Läs mer

Rekordsatsning i Sydost

I dag har regeringen meddelat att de i den kommande nationella planen för infrastruktur gör en ytterligare satsning på väg och järnväg i Sydost. I satsningen nämns Sydostlänken, Kust-till-kustbanan, v...
Läs mer