Bristfällig analys av Brommas avveckling

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2021-12-20. Nu lämnas remisserna på det kontroversiella förslaget om att avveckla Brommas flygplats. Och många viktiga aspekter kommer att belysas – inte ...
Läs mer

Vinnare på Tulldagen

I Handelskammarens monter på Tulldagen fanns en tävling där vinsten var medlemskap i vårt nätverk Trade Network under 2022. Detta är vårt nätverk för de som arbetar med export, import, skeppning, logi...
Läs mer

Remissvar rörande Bromma flygplats

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av rapporten ”Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)” som Infrastrukturdepartementet utsände den 20 sept...
Läs mer

Sydsveriges innovation i topp

Rapport till Handelskammarens fullmäktige 2021.Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv Nr. 4 – 2021. En viktig fråga för tillväxten är innovationsförmågan i näringslivet. Det är välkänt at...
Läs mer

Trafikverkets plan når inte målet

I går presenterade Trafikverket förslaget till den nationella planen för transportinfrastruktur 2022–2033. Handelskammaren har tagit del av förslaget och menar att det inte motsvarar politikens eget m...
Läs mer

Höstmötet 2021 – återblick

Efter två års längtan kunde vi äntligen öppna upp dörrarna till vårt Höstmöte och möta våra medlemmar på plats! Det minglades friskt bland deltagarna innan det blev dags att slå sig ner vid borden och...
Läs mer