Ny ordförande med innovativ passion

Författare: Caroline Rundberg, artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv nr.3 2020  Handelskammarens Årsmöte 2020 blev historiskt. Både genom att mötet var digitalt och att den första kvinnliga or...
Läs mer

Var görs affärerna upp under pandemin?

Den 6 november bjöd Länsförsäkringar Skåne in till panelsamtal för att diskutera affärstakten inom tjänste- och industrisektorn i rådande pandemi. På plats var Magnus Thure Nilsson, vd Media Evolution...
Läs mer

Näringslivsfrukost i Helsingborg

Vid ett flertal tillfällen om året bjuder vi tillsammans med Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv och Företagarna in till Näringslivsfrukost. På näringslivsfrukostarna ges information från Helsingbor...
Läs mer

Fortsatt fokus på öppna marknader

Författare: Sara Åhlén Björk. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv nr.3 2020 Den 12 juni publicerade Sydsvenska Handelskammaren ett öppet brev till Sveriges riksdag och regering innehållande fyra punkte...
Läs mer

Färgstarkt entreprenörskap

Författare: Caroline Rundberg. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr. 3. Hos Ottossons Färgmakeri är det linoljefärg som står i fokus. Närproducerad, miljösmart och vacker. Men hållbar...
Läs mer

Elbristen måste lösas nu

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2020-10-21 Elbristen i industrin är akut. Vid konkreta förfrågningar om investeringar i Skåne är nu svaret att kapacitet för anslutning saknas och kan han...
Läs mer